Hotel

Postanowiłam otworzyć mini hotel głównie dla świnek morskich, jednak inne drobne gryzonie również będą mile widziane.

Regulamin Hotelu Świnkowo.wordpress.com

Do hotelu należy przywieźć:

  • zaświadczenie od weterynarza o stanie zdrowia zwierzęcia
  • klatkę
  • pokarm suchy, siano, ściółkę – z przyklejonymi danymi zwierzątka (imię)

Świnka będzie miała zapewnioną wodę oraz pokarm mokry (warzywa i owoce sezonowe) oraz dostęp do wybiegu minimum 1h dziennie w grupie zwierząt tej samem płci lub samodzielnie.

Klatka będzie sprzątana w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż co 3 dzień.

Cała kwota płata jest z góry + ewentualne dopłaty przy odbiorze.

W przypadku, gdy braknie jedzenia, siana, ściółki zostanie naliczona dopłata, a zwierzątko będzie otrzymywać nadal brakujący towar. W przypadku, gdy zostanie nadwyżka siana, ściółki, karmy zostanie ona zwrócona wraz ze zwierzątkiem.

Chore zwierzęta, o złej kondycji, z widocznymi ranami,  nie mogą zostać przyjęte do hotelu.

Właściciel przyjmuje do wiadomości, że zwierze jest istotą żywą i może zachorwać lub zdechnąć z niewyjaśnionych przyczyn. W przypadku choroby jest zobowiązany pokryć koszty leczenia. W przypadku zgonu właściciel zobowiązuje się pokryć koszty związane z kremacją.

Hotel nie bierze odpowiedzialności w przypadku zgonu zwierzęcia.

Hotel jest zobowiązany poinformować Wlaściciela o wszelkich zmianach w stanie zdrowia zwierzecia oraz dalszych krokach.

Pobyt zwierzęcia może zostać przedłużony, jednak właściciel zobowiązany jest poinformować o tym zdarzeniu.

W przypadku, gdy właściciel nie odbierze zwierzęcia w terminem, nie będzie żadnego kontaktu z właścicielem, to jest to równoznaczne z porzuceniem zwierzęcia przez właściciela i prawne konsekwencje tego zdarzenia będą rozpatrywane na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku, która definiuje porzucenie zwierzęcia jako znęcanie się nad nim (art. 6 ust. 1 i ust. 2 pkt. 11) i nakłada na właściciela karę w postaci pozbawienia lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 35 ust. 1), przy czym sąd może zasądzić przepadek zwierzęcia (art. 35 ust. 3) i dalsze losy zwierzęcia reguluje art. 38 przywoływanej ustawy.

W przypadku skrócenia pobytu zwierzęcia w hotelu wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Właściciel zgadza się na bezpłatne uiszczenie zdjęć na stronie bloga.

Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji czynności, związanych z usługami, które zamówił w hotelu.

Zwierze nie może przebywać w hotelu dłużej niż 30 dni. Zwierzę będzie przebywać w domu wraz z człowiekiem, który będzie go doglądał. Właściciel jest zobowiązany poinformować o wszelkich chorobach, alergiach lub innych problemach związanych ze zwierzęciem.

Zwierze po wcześniejszym umówieniu się można przywieźć od 5.30-18.00 odbiór w tych samych godzinach.

Zostanie podpisana umowa zlecenie, wszelkie podatki odprowadzę ja.

Cennik:

Doba 12 zł dla świnki morskiej, królika, szynszyla, koszatniczki i innych większych gryzoni

Doba 8 zł dla chomika, szczura, myszy, myszonkoczka i innych małych gryzoni

W przypadku: więcej niż jedno zwierze tego samego gatunku, trzymane w tej samej klatce dopłata za kolejne 8 zł / doba dla większych oraz 6 zł dla mniejszych.

Dopłata za jedzenie 2zł /za 1 dobę

Dopłata za siano 2 zł /za 1 dobę

Dopłata na ściółkę 2 zł /za 1 dobę

Zainteresowanych proszę o kontakt e-mailowy, w którym będą zawarte informacje:

  • dokładna data pobytu zwierzątka w hotelu
  • jakie zwierzęta (rasa)
  • o uposażeniu własnym lub z hotelu
  • ilość zwierząt
Reklamy